نظرسنجی عامه

تحقیق افکار عامه برای توسعه پایدار بسیار با اهمیت و ضروری می باشد. به منظور اتخاذ تصامیم  مهم حیاتی و ملی، نظریات، افکار، خواست ها، و مشکلات مردم  باید بازتاب یابند، و در  نظر گرفته شوند. افکار عمومی ضمیر باطن یک ملت را نشان می‌دهد و واکنشی است برای مردم تا صدای خود را به گوش مسئولان برسانند.

در حکومت‌های مردم سالاری همچون جامعه افغانستان، نظرسنجی می‌تواند به حکومتداری خوب منتهی شود. نتایج دریافتی نشان می دهند داد که مردم چه فکری می‌کنند و چه دیدگاهی نسبت به مسائل و موضوعات مختلف دارند. نهادها و سازمان‌های دولتی از نتایج دریافت شده میتوانند استفاده کنند و آن را در مسیری که به توسعه و ترقی کشور و همچنین افزایش میزان شفافیت، به کار ببرند. بر علاوه، نظرسنجی می‌تواند به سازمان‌ها کمک کند که میزان رضایت افراد و گروه‌های مختلف جامعه را از خدمات خود درک کنند و در نوع الگوهای رفتاری و خدمات رسانی خود مطابق با نیاز جامعه تغییر به وجود آورند.

زمانی که صحبت از تحقق چشم اندازهای یک حکومتداری خوب می‌کنیم، اهمیت نظرسنجی عامه برای طیفی وسیع از تحولات و مسائل اجتماعی، سیاسی و اقتصادی خودنمایی می‌کند. به همین دلیل، بخشی از اهداف کاری خود را در راستای بهره‌مند سازی افراد و سطح بزرگ‌تری از جامعه تنظیم کرده‌ایم و برای این منظور نظرسنجی عامه را به عنوان یک عنصر مهم در بسته‌های تحقیقاتی خود قرار داده‌ایم. تیم کاری ما در سازمان تحقیق و تحلیل اجتماعی در ترویج  تحقیق افکار عامه و استفاده از آن برای تامین ارتباط بین مردم و دولت،  ترویج پاسخگویی و شفافیت پیشگام است و از تجربه طویل المدت برخوردار می باشد.

ما در کنار استفاده از روش‌های سنتی و تکنیک‌های استاندارد برای برگزاری نظرسنجی عامه، متعهد هستیم که جدیدترین رویکردها را برای دریافت و ارائه بالاترین سطح کیفیت داده‌ها استفاده کنیم. ما از روش‌های مختلفی برای دریافت نظرات استفاده می‌کنیم، از جمله تماس تلفنی و ثبت پرسشنامه‌های حضوری که جزو متدهای استاندارد دریافت نظرات مردم به شمار می‌روند. ما متعهد هستیم که جامعه آماری خود را به صورت تصادفی و همه شمول انتخاب کنیم تا از هر قشر، فرهنگ و سطحی بتوانیم نظرخواهی کنیم و این ویژگی را ارزشمندترین عنصر در زیرساخت سازمان خود می‌دانیم.

“ما در ترویج  تحقیق افکار عامه و استفاده از آن برای تامین ارتباط بین مردم و دولت،  ترویج پاسخگویی و شفافیت پیشگام استیم”

رویکرد ما