Data-Driven Research and Transparency in Afghanistan

تجزیه و تحلیل داده های بزرگ

تصامیم سریع و درست بر اساس تجزیه و تحلیل داده های بزرگ و حجیم بگیرید.

+ ادامه مطلب
Data-Driven Research and Transparency in Afghanistan

سیستم پیشتبانی از تصمیم

برای تصمیم گیری در موارد حساس، اطلاعات مورد نیاز را به شکل عام فهم به دست اورید.

+ ادامه مطلب
Polling in Afghanistan by OSRA

نظرسنجی های افکار عامه

به منظور اتخاذ تصامیم  مهم و حیاتی، افکار و نظریات عامه را مطالعه و بررسی کنید.

+ ادامه مطلب
Data-Driven Research and Transparency in Afghanistan

تحقیقات اقتصادی – اجتماعی

برای رشد اقتصادی، تحولات اجتماعی و تاثیرات آن را بالای اقتصاد مطالعه و پیش بینی کنید.

+ ادامه مطلب

ما کی هستیم

سازمان تحقیق و تحلیل اجتماعی افغانستان یک سازمان مستقل، غیردولتی و غیر وابسته مستقر در کابل است. دورنما ما در این سازمان دستیابی به توسعه پایدار، کاهش فقر و نابرابری جنسیتی، و ترویج شفافیت و پاسخگویی است. با استفاده از تکنولوژی معلوماتی و ترویج تحقیق و تحلیل علمی، ما برای بلند بردن آگاهی عامه و توانمندسازی مردم تلاش می ورزیم. این سازمان بر پایه جوانان تحصیل کرده، در بخش های مختلف از جمله علوم اجتماعی، تکنولوژی معلوماتی، آمار و ارقام و انتشارات، استوار است. تیم متخصص ما تجربه کار در داخل و خارج از مرزهای این کشور را داشته و با تمرکز بر روی دانش، به عنوان موتور قدرت و محرکه پیشرفت جامعه افغانستان در عصر دیجیتالی امروز، خود را در پیشبرد اهداف انکشافی سهیم می‌داند.

همزمان با پیشرفت علم و حرکت جوامع به سوی دیجیتالی شدن، نیاز به داده‌های با کیفیت و تجزیه و تحلیل آنها برای پیش‌بینی‌های درست در راستای رسیدن به تصمیم‌های آینده‌ساز شدیدا محسوس است. ما در سازمان تحقیق و تحلیل اجتماعی افغانستان تمام تلاش خود را انجام داده‌ایم تا داده‌های پیچیده و غیرقابل فهم را در قالبی بصری و ساده که برای همه قابل درک باشد, ارائه کنیم تا همه شهروندان از آن بهره‌مند باشند.

+ ادامه مطلب

استفاده از داده ها برای دستیابی به توسعه پایدار – کاهش فقر ، مهار نابرابری جنسیتی و ارتقا شفافیت و پاسخگویی.

تسهیل تحقیق علمی مبتنی بر واقعیت ها، تقویت و توانمندسازی عامه از طریق استفاده از تکنولوژی نوین.

صداقت شفافیت توانمندسازی
مردم نوآوری عینیت

اطلاعات باز برای توسعه پایدار و توانمندسازی مردم

استفاده از تکنولوژی معلوماتی و ترویج تحقیق و تحلیل علمی
برای بلند بردن آگاهی عامه و توانمندسازی مردم

شرکا و مشتریان

OSRA's partners